Celoroční plán akcí 2023/2024

 • Polodenní naučný výlet nebo exkurze (dle vzdělávacích témat, nabídky)
 • Mikulášské dopoledne pro děti (prosinec)
 • Aktivity ke Dni Země (duben)
 • Celodenní výlet  (jaro – léto)
 • Týdenní ozdravný pobyt dětí v přírodě (jaro – léto)
 • Zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • Návštěvy divadelních představení v DKMO, DDM, ZUŠ dle aktuální nabídky
 • Pohádková představení zájezdových divadel v mateřské škole
 • Návštěva knihovny s programem (průběžně)
 • Návštěva DDM (Spirála – speciální třídy)
 • Návštěvy výstavní síně Těšínského muzea s programem (průběžně)
 • Výchovně – vzdělávací den s policií, hasiči, záchrannou službou
 • Spolupráce se ZŠ Školní (prohlídka školy, zapojení ve vyučování v 1. třídě, účast na akcích školy, akce žáků pro děti)
 • Účast na sportovních hrách, na akcích a soutěžích DDM, ZUŠ a města dle aktuální nabídky
 • Seznámení se sporty:

– bruslení
– plavání
– sportovní školky

Pro rodiče a s rodiči

 • Tvoření s rodiči (podzimní, adventní a velikonoční dekorace, keramika apod.)
 • Vánoční posezení
 • Karneval
 • Přejeme maminkám
 • Rozloučení s předškoláky