Aktuality

Zahájení provozu školy od 20. 7. 2020

Zahájení provozu školy od 20. 7. 2020.

 

Čestné prohlášení.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je nezbytné podepsané odevzdat ihned při prvním vstupu do školy.

Prohlášení je ke stažení níže nebo k vyzvednutí vytištěné pro vyplnění před vstupem do šatny.

 

Organizace provozu školy.

Provoz školy do 31. 8. 2020 je od 6,00 do 16,00 hod.

Hygienická opatření budou zajišťována v souladu s Metodickým pokynem MŠMT a v souladu s aktuální situací v našem kraji.

Děti a zaměstnanci roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Zákonní zástupci aktualizují svá telefonní čísla na třídách pro potřebu kontaktu!

 

V prostorách šaten.

Dítě doprovází vždy jen jedna osoba a v prostorách mateřské školy se pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

V prostorách šaten mohou být vždy jen maximálně 4 osoby (2 děti a 2 jejich doprovody). Ostatní vyčkají před vstupy dle výše uvedených pokynů.

Neprodleně po přezutí a převlečení si dítě převezme některá zaměstnankyně školy a dohlédne na jeho důkladné umytí rukou.

 

 

Orlová 17. 7. 2020                                                                    Mgr. Yvona Dluhošová