Aktuality

VÝBĚR

Výběr úplaty za předškolní vzdělávání na leden 2018 a stravy za měsíc prosinec 2017 bude v pondělí 15.1.2018 od 6,30 hod do 8,00 hod a od 14,00 hod do 15,30 hod v kanceláři školy. Výši platby zjistíte na informačních nástěnkách svých tříd.

INFORMACE K BEZHOTOVOSTNÍM PLATBÁM:

  • platby zadávejte jednorázovým příkazem na celou požadovanou částku
  • částky nezaokrouhlujte, zadávejte přesnou, tak jak je to v seznamu
  • dodržujte splatnost do 15. dne v měsíci
  • č.ú. 19-3572150227/0100
  • v.s. 859
  • uveďte popis platby: škola, jméno dítěte, třída

DĚKUJI VÁM, ŽE DODRŽÍTE TERMÍN!