Aktuality

Projekt „Papír za papír“

Naše školka se v rámci ekologické výchovy opět zapojila do projektu „Papír za papír“. Principem tohoto projektu je zapojení dětí mateřské školy za pomoci jejich rodinných příslušníků do sběru papíru. Za nasbíraný papír budeme odměněni recyklovaným papírem, který využijeme do kopírky a výtvarným člnnostem.

Sbíráme letáky, časopisy, katalogy, použitý kancelářský papír, knihy bez vazby, sešity, noviny. Sběr je průběžný, takže papír můžete kdykoliv přinést a dát ho do modrých kontejnerů, které jsou umístěny vedle schodiště vedoucí na třídu Berušky a Kočičky.

Doufáme, že nás v tomto projektu podpoříte. Všem účastníkům předem děkujeme.