Aktuality

Prázdninový provoz

Na informačních nástěnkách v šatnách svých tříd vyplňte docházku svých dětí v měsíci červenci na MŠ Lesní a v měsíci srpnu na MŠ K. Dvořáčka do 18. 4. a potvrďte svým podpisem. V případě, že docházku v těchto měsících nepožadujete, docházku proškrtněte a také podepište. Děkujeme.