Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE

  • odevzdejte přihlášení k platbám na třídách
  • do 15.9. proveďte úhradu úplaty za předškolní vzdělávání za září 450,- kč na účet školy
  • neplatí se za děti v posledním roce předškolní docházky
  • stravné za září budete posílat do 15.10. v částkách dle vyvěšeného seznamu (šatny, do 10.dne v měsíci) nebo hotově ve vypsaném termínu