Aktuality

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VYHLÍDCE 1143 V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2018

  • MŠ K. Dvořáčka 2. – 31. 7. 2018
  • MŠ Na Vyhlídce 1. – 31. 8. 2018 – provoz na pracovišti Lesní 859
  • v návaznosti na předběžné informace žádáme tímto rodiče o vyplnění přihlášek na tyto měsíce
  • přihlašujte děti i na naši mateřskou školu, automaticky se s vaší docházkou nepočítá
  • k oběma školám na přihlášce napište termíny, ve kterých potřebujete, aby dítě docházelo
  • přihlášky si vyzvedněte v šatnách nebo na třídách a odevzdejte do 18. 4. 2018 na třídách
  • informace k zápisu a platbám na jednotlivých mateřských školách dostanete během května