Distanční výuka Motýlci

Úvod k on-line výuce pro předškoláky

třída Motýlci

Přejeme Vám všem doma úsměv na tváři i v této nelehké době. Z důvodu povinnosti předškolního vzdělávání Vašeho dítě a uzavření MŠ přecházíme tímto na on-line výuku.

Každou neděli nebo pondělí najdete na web. stránkách MŠ nebo zašleme přímo Vám na mailovou adresu  náměty na vypracování a možné aktivity v týdenních intervalech vždy na nějaké téma. Záleží na Vašich možnostech (časových, materiálních, na dovednostech dětí apod.), jak a kdy se do daných aktivit v daném týdnu zapojíte. Protože i distanční vzdělávání je pro Vaše dítě povinné, potřebujeme zpětnou vazbu – posílejte nám na konci každého týdne na mailovou adresu: motylci.mslesni@seznam.cz fotografie Vašich dětí při plnění aktivit a zadaných úkolů – tímto prokážete účast dítěte na distanční výuce. Hotové pracovní listy a obrázky si doma zakládejte do složky, po otevření MŠ nám je přinesete a my z nich uděláme výstavu.

Napište nám případně i Vaše dotazy a připomínky. Rády Vám vše odpovíme. K dispozici budete mít možnost i tel. kontaktu na naši třídu – č. tel.  735 717 134:

volejte v době 9 – 11hod. –  k omlouvání  dítěte z distanční výuky z důvodu nemoci

– pro případné dotazy

 

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, které Vám nabízíme:

– společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry

– věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte

– s dětmi čtěte každý den alespoň chvilku, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému textu otázky

– zapojte se aktivně  do hry dítěte ( stavebnice, skládanky, hry „na něco“ )

– zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny nebo zvířata)

– podporujte děti v samostatnosti ( péče o sebe – oblékání, hygiena …)

–  podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituál před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí …)

– využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity …)

– povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem děje – když se samy ptají a komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité

Víme, že všichni z Vás toto všechno s dětmi děláte zcela samozřejmě, aniž si uvědomujete, že se při tom Vaše dítě stále vzdělává a učí něco nového.

Jak-to-bylo-na-masopustu

Jaro

Velikonoce se zajíčkem

Velikonoce

Procházka za zvířátky

Poznáváme-naše-město

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Já a moje rodina