Celoroční plán akcí 2016/2017

 • Celodenní výlety do Beskyd (jaro-léto)
 • Polodenní naučný výlet nebo exkurze (dle vzdělávacích témat, nabídky)
 • Mikulášské dopoledne pro děti
 • Nocování v mateřské škole (jaro-léto)
 • Aktivity ke Dni Země (duben)
 • Jarní (letní) týdenní ozdravný pobyt dětí
 • Zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • Návštěvy divadelních představení a kina v DKMO
 • Pohádková představení zájezdových divadel v mateřské škole
 • Návštěva knihovny s programem (průběžně)
 • Návštěvy DDM (Spirála, speciální třídy)
 • Návštěvy výstavní síně Těšínského muzea s programem (průběžně)
 • Spolupráce se ZŠ K. Dvořáčka a ZŠ Školní (prohlídka školy, zapojení ve vyučování v 1.třídě, účast na akcích školy, akce žáků pro děti)
 • Den otevřených dveří pro veřejnost
 • Účast na Sportovních hrách, na akcích a soutěžích DDM, ZUŠ, města a dle aktuální nabídky
 • Seznámení se sporty – bruslení (říjen – prosinec), tenis (leden – únor), květen – červen), plavání (březen, duben), golf (květen – červen), případně i judo.

Pro rodiče a s rodiči:

 • Drakiáda
 • Dýňování
 • Vánoční posezení
 • Karneval s Hopsalínem (20. 3.)
 • Přejeme maminkám
 • Rozloučení s předškoláky
 • Tvoření s rodiči (podzimní, adventní a velikonoční dekorace, keramika apod.)
 • Pexeso(vání), případně jiná netradiční akce
 • Akademie školy u příležitosti 40.výročí jejího otevření (26. 4.).
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich